บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

Ignite your Power จุดพลังในตัวคุณ

หลักการและเหตุผล

ทุกคนมีเป้าหมายที่อยากประสบความสำเร็จ แต่ทำไมถึงมีคนจำนวนน้อยเหลือเกินที่ประสบความสำเร็จได้จริง

เมื่อตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ทำไมไปไม่ถึงเป้าหมายนั้น เพราะระหว่างทางเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
มีอุปสรรคมากมายที่รอทดสอบ ว่าใครเป็นถ่าน ใครเป็นเพชร กว่าจะถึงเป้าหมายต้องแลกมาด้วยน้ำตาไม่รู้เท่าไหร่
ท้อแท้ไม่รู้กี่ครั้ง ล้มเหลวไปไม่รู้ตั้งกี่ที

คนที่สำเร็จ ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่า แต่เขาคือคนทึ่อดทนได้มากพอ ที่จะไม่ทิ้งความฝันไว้กลางทาง

หลักสูตร Ignite your Power จุดพลังในตัวคุณ จะมีเคล็ดลับในการดึงพลังในตัวพนักงานให้มีไฟอยู่ตลอดเวลา
ไม่ล้มเลิก ไม่ท้อแท้ จนกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้จะพบกับสุดยอดเคล็ดลับในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกที่ทรงพลัง เพื่อนำทางคุณพุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จในเวลาอันสั้น
เพื่อให้คุณก้าวข้ามความกลัว ทำได้ทุกอย่าง เป็นคนไร้ขีดจำกัด เพื่อให้คุณเป็นคนระดับ Top Performer ของอาชีพ
พิชิตได้ทุกเป้าหมายที่วางไว้ และท้ายสุดองค์กรก็สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
และทันต่อคู่แข่งที่มีอยู่อย่างมากมาย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการก้าวสู่ความสำเร็จ
  ในอาชีพและชีวิต สร้างพลังใจให้กลับคืนมา
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถย้อนกลับไปค้นหาสิ่งที่ฉุดรั้งหรือรอยประทับในใจ
  ก้าวข้ามความกลัวทุกๆอย่าง เป็นคนไร้ขีดจำกัด ไม่มีแม้แต่ข้ออ้างใดๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเรื่องความสมบูรณ์ของชีวิตในแต่ละด้าน และรู้ด้านที่
  พร่องของตนเองที่ยังรอการเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นความลับไปสู่ความสำเร็จ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางเป้าหมายของชีวิตทั้งในระยะยาว กลาง สั้น พร้อมทั้งเทคนิค
  ในการเดินทางตามเป้าหมายให้เป้าหมายนั้นยังสามารถนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีนิสัยใหม่ของการเป็นคนที่ยอดเยี่ยม
  เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ และ ชีวิต

รายละเอียด

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 30 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน 
ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีกรอบความคิดในการ “คิดใหญ่”
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความศรัทธาในตัวเอง อาชีพ รู้สึกว่าอาชีพของตนมีคุณค่า
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมหมดความกลัว ความกังวลในอุปสรรคต่างๆที่เผชิญอยู่
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นคนแบบไร้ขีดจำกัด ดึงพลังทั้งหมดในตัวมาใช้ได้แบบไม่มีวันหมด
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมชัดเจนกับเป้าหมายของตนเอง
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการบริหารจัดการงานที่เป็นระบบ มีวินัยในการเดินตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจ สามารถดึงตัวเองออกจากความคิดลบๆที่เกิดขึ้นในใจได้
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดด
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะพัฒนาขึ้นไปเป็นคนระดับ Top Performer ของอาชีพได้ในเวลาอันสั้น
 • องค์กรก้าวหน้าไปได้เร็วแบบก้าวกระโดด

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566