บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

โปรแกรมอ่านคนขั้นเทพ

โปรแกรมอ่านคนขั้นเทพ (2 วัน)

หากคุณมีปัญหาเหล่านี้

 • รู้ตัวเองว่าเก่งแต่งาน ไม่เก่งเรื่องคน
 • อ่านคนไม่ค่อยออก ไม่รู้ว่าใครคิดอะไร รู้สึกอย่างไร ปวดหัวบ่อยๆกับปัญหาเรื่องคน
 • รู้สึกเหมือนเพื่อนๆไม่รัก เจ้านายไม่รัก ลูกน้องไม่รัก
 • ไม่ค่อยอยากพูดกับใคร เพราะพูดอะไรออกไปก็เหมือนจะขัดหูคนอื่น ทำให้คนอื่นไม่พอใจ
 • เพื่อนน้อย ไม่มี Connection ธุรกิจไม่เติบโต งานไม่ก้าวหน้า
 • ผู้ใหญ่ไม่เมตตา ไม่สนับสนุน ให้ก้าวหน้าในอาชีพ และธุรกิจ
 • อยากเป็นคนที่อ่านใจคนได้ ว่าเขาต้องการอะไร อยากเป็นที่รัก แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง

โปรแกรมนี้จะเน้นผลลัพธ์มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นเทพในการอ่านคน รู้ได้ทันทีว่าคนๆนี้กำลังต้องการอะไร ทำแบบไหนเขาถึงจะชอบ ทำแบบไหนเขาไม่ชอบ เข้ากับคนได้ทุกๆคน ชนะใจคนได้ทุกคน พูดอะไรก็มีคนเชื่อถือสนับสนุน ผู้เรียนที่ผ่านโปรแกรมนี้จะ

 • อ่านคนออก ว่าเขาเป็นคนแบบไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกัน
 • รู้วิธีในการสร้าง First Impression ทำให้คนรักคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกัน
 • สามารถปรับตัวเข้าหาทุกๆคนได้
 • รู้วิธีการพูดให้ได้ใจผู้อื่น รู้วิธีพูดโน้มน้าวจูงใจให้ผู้อื่นยอมทำตามที่คุณต้องการ
 • รู้วิธีการเอาชนะใจผู้อื่นในทุกสถานการณ์
 • รู้วิธีแก้ปัญหาเรื่องคนที่ถูกวิธี
 • รู้วิธีที่จะทำให้คนรัก เมตตา เอ็นดู

เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน ไม่ปวดหัวเรื่องคนอีกต่อไป ทำให้งานก้าวหน้า มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน ทีมวิทยากรและโค้ชจะช่วยให้คุณ

 • เปลี่ยนความคิดเรื่องเกี่ยวกับคน เปลี่ยนจากความคิดว่าเรื่องคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากน่าปวดหัว เป็นเรื่องที่ง่ายๆจัดการได้
 • มั่นใจที่จะออกสังคม เข้าไปทักทายผู้อื่นก่อน เพื่อสร้าง Connection
 • อ่านใจคนได้หมดว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกัน
 • มีการพูดจาที่ดี ได้ใจผู้อื่น
 • มีแต่คนรัก อยากร่วมงานด้วย อยากช่วยเหลือ สนับสนุน

ผลลัพธ์ที่คุณจะได้

 • มุมมองเกี่ยวกับผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไป มองผู้อื่นในด้านดีได้
 • มีความมั่นใจมากขึ้น Smart ขึ้น
 • รายได้เพิ่มขึ้นจาก Connection ที่มากขึ้น
 • มีความสุขกับทุกๆคนข้างตัว ไม่กลัวสังคม
 • เก่งเรื่องคน แก้ปัญหาเรื่องคนได้
 • มีความภาคภูมิใจในตนเอง
 • เป็นที่รักของทุกๆคน ต้องการความช่วยเหลือเมื่อใด ทุกคนก็พร้อมจะช่วยเสมอ
 • การงาน อาชีพ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณลงเรียนตามโปรแกรมนี้ คุณจะได้รับอะไรบ้าง

 • สัมมนาเจอผู้สอน 2 วัน เรียนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 20 คน เพื่อจะดูแลผู้เรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง
 • ได้ทำแบบสอบถาม DISC เพื่อให้รู้รูปแบบพฤติกรรม ความชอบของแต่ละคน
 • ได้ทำแบบสอบถาม Enneagram (นพลักษณ์) เพื่อให้รู้ถึงแนวคิด ทัศนคติ สิ่งที่อยู่เบื้องลึกในใจของคน
 • ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้แบบ Step by step โดยวิทยากรและโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอ่านคน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านคนออกได้จริง
 • ได้ฝึกฝนการปรับตัวเองให้เป็นแบบที่ผู้อื่นชอบ จนเกิดเป็นทักษะการเข้าสังคมที่ดี
 • ได้ฝึกฝนการพูดเพื่อให้ได้ใจผู้คน จนเกิดทักษะการพูดที่ดี พูดแล้วมีคนรัก นำไปใช้ในชีวิตจริงได้
 • ได้รับการติดตามและประเมินผลจากทีมวิทยากรและโค้ช เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถนำเทคนิคการอ่านคนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สร้างคุณค่าในงานของคุณได้

เนื้อหาและบทเรียนในโปรแกรม

 • รู้พฤติกรรม จุดเด่น ข้อจำกัด และสิ่งที่อยู่เบื้องลึกในใจของตนเอง
 • รู้พฤติกรรม จุดเด่น ข้อจำกัด และสิ่งที่อยู่เบื้องลึกในใจของผู้อื่น
 • วิธีการอ่านคน อ่านได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกัน
 • สิ่งที่คนแต่ละสไตล์ชอบ และไม่ชอบ
 • การปรับตัวเอง เพื่อเป็นคนที่ผู้อื่นรัก และให้การยอมรับ
 • การปรับคำพูดให้เหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์ ต้องพูดอย่างไรให้คนรัก และยอมทำตาม
 • วิธีเอาชนะใจคนแต่ละประเภท

คนที่ควรเข้าเรียนโปรแกรมนี้

 • คนที่ต้องการจะเก่งทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน
 • คนที่ต้องการอ่านใจคนอื่นออก ต้องการรู้ว่าผู้อื่นคิดอะไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
 • คนที่ต้องการสร้าง Connection กับผู้คนใหม่ๆ
 • คนที่ต้องการความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอาชีพ การงาน ธุรกิจ
 • คนที่ต้องการให้เจ้านาย ผู้ใหญ่ รัก เมตตา ส่งเสริม สนับสนุน
 • คนที่ต้องการเป็นเทพในการอ่านคน
 • คนที่เป็นผู้นำ ที่อยากให้ลูกน้องรัก ยอมทำตามโดยที่ไม่ต้องออกคำสั่งบังคับ
 • คนที่มีอาชีพโค้ช ต้องการอ่านโค้ชชี่ให้ออก เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้คำแนะนำไปสู่ความสำเร็จ

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ต่อ 1 class เท่านั้น

สอบถามข้อมูล โทร 081-9445566