บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

รู้จักกับ อ.น้ำตาล

อ.น้ำตาล ภคพร สุขศิริ

เป็นพี่คนโตในจำนวนพี่น้อง 3 คน เป็นเด็กกิจกรรมที่การเรียนค่อนข้างดี มีความสามารถพิเศษหลายอย่าง ทั้งทางด้านนาฏศิลป์ และ กีฬา เคยเป็นประธานนักเรียนเมื่อสมัยเรียนอยู่ ม.5 โรงเรียนสตรีวิทยา 3
จนกระทั่งปี 2540 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ครอบครัวล้มละลาย ในขณะที่ อ.น้ำตาล เรียนอยู่ ม.6 ชีวิตพลิกผัน จากชีวิตที่สุขสบายต้องออกมาทำงานช่วยเหลือครอบครัว เรียนมหาวิทยาลัยไปด้วย ทำงาน Part-time KFC ไปด้วย ได้เงินจากการทำงานPart-time นี้ ชม.ละ 23 บาท

เมื่อจบปริญญาตรี เริ่มงานแรกด้วยตำแหน่ง Customer Service (พนักงานให้บริการลูกค้า) ของบริษัท Advance Info Service จำกัด(มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ AIS และพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่ตำแหน่งวิทยากรภายใน (Internal Trainer)

อ.น้ำตาลค้นพบตัวเองว่า อาชีพ วิทยากร คืออาชีพที่รักและรู้สึกใช่ที่สุดแล้ว จึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และได้สำเร็จการศึกษาในปี 2551 ด้วยเกรดในระดับเกียรตินิยมอันดับ 2

ระหว่างที่ศึกษาปริญญาโท อ.น้ำตาล ได้รู้จักศาสตร์ของการอ่านคน DISC ซึ่งเป็นศาสตร์ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาตัวเอง บริหารตนเอง บริหารผู้อื่น  และทำให้ตนเองเป็นที่รักของทุกๆคน ประโยชน์ของศาสตร์นี้มีมากมาย จึงทำให้ อ.น้ำตาล ตัดสินใจศึกษา DISC นี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งได้ใบ Certificate จากสถานบัน Thomas International ของประเทศอังกฤษ ซึ่งรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการอ่านคน การสร้างความเป็นที่รักกับทุกๆคน

_____________________________________________________________________

อ.น้ำตาลก้าวขึ้นสู่ การเป็นเจ้าของกิจการ บริษัทฝึกอบรม ชื่อ บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง ตั้งแต่ปี 2551

 • ออกหนังสือเล่มแรก ได้เงินล้าน จากงานที่ใช่และใจที่ชอบ ตั้งแต่ปี 2557
 • เล่มที่ 2 อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC ตั้งแต่ปี 2558
 • ผลงานชิ้นที่ 3 หนังสือเสียง Soul of Success ในปี 2559
 • และหนังสือเล่มที่ 4 ลมหายใจแห่งความสำเร็จ ในปี 2559 เช่นกัน

ผลงานหนังสือทั้ง 4 ผลงาน ของ อ.น้ำตาล การันตี คุณภาพด้วยอันดับหนังสือขายดี ระดับ Best Seller มีผลการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ มากมาย

 

VISION ความมุ่งมั่น ของ อ.น้ำตาล

ปรารถนาให้ผู้คนมีความรู้ มีความสามารถ เลี้ยงดูตัวเอง และคนที่เขารักได้ มีชีวิตที่ดี มีความสุข โลกมีสันติสุข ไม่มีอาชญากรรมอีกต่อไป

MISSION ภารกิจ ของ อ.น้ำตาล

เป็นวิทยากรระดับโลกที่มีคุณภาพ โดยการนำเอาความรู้ในศาสตร์การค้นหาตนเอง และการพัฒนาตนเอง มาพัฒนาเป็นกิจกรรม หลักสูตร กระบวนการ ที่จะช่วยให้ผู้คนรู้ถึงจิตวิญญาณ ศักยภาพในตัวเอง เพื่อให้ผู้คนเหล่านั้น สามารถสร้างความสำเร็จในแบบฉบับของเขาเอง ให้เข้ามีความสุขในการใช้ชีวิตนิรันดร์

ประวัติการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เกรียตินิยม)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • พิธีกร รายการเปิดเล่มทางสถานี IPM ช่อง 62
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท เอ็นพีโอ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • วิทยากรภายใน (สายงานบริการ)บริษัท ฮัทซิสัน เทเลคอมมูนิเคชั้นส์ ไทยแลนด์ จำกัด
 • วิทยากรภายใน (สายงานบริการ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

 • Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค์ Soul of Success
 • วิทยากร และ โค้ช ด้านการดึงศักยภาพเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • นักเขียน เจ้าของผลงานระดับ Best Seller

           “ลมหายใจแห่งความสำเร็จ”

           “ได้เงินล้าน จากงานที่ใช่และใจที่ชอบ”

           “อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC”

           “Soul of Success ลมหายใจแห่งความสำเร็จ”

 • DISC Certified Trainer & Consult from Thomas International Institute (United Kingdom)
 • ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร (HR) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ประสบการณ์การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advance Call Handling จากสถาบัน Siam Willson
 • หลักสูตร Service Excellence จากสถาบัน Performa Thailand
 • หลักสูตร Personality จากสถาบัน John Robert Power
 • หลักสูตร Corporate Communication จากสถาบัน APM Group
 •  หลักสูตร DISCover your strengths through your Styles (DISC)
  จากบริษัท Thomas International จากประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Leadership Skills จากสถาบัน DDI Thailand
 •  หลักสูตร Coaching to Wealth จากสถาบัน International Coaching Federation (ICF)
 • หลักสูตร past Life Regression Therapy จิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง
  จาก Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace
 • หลักสูตร Change Your Life with NLP Technique (NLP ขั้นสูง)